ZUIDGEVEL

Uitleg in 19 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ©             [⊲⊲] [11] [⊳⊳]

De Zuidgevel.

Energiezuinigheid en duurzaamheid.

Modulair bouwen is in de basis al duurzaam. De manier van produceren bespaart al meer dan de helft van de voertuigbewegingen naar de bouwplaatsen. De woningen zijn bovendien demontabel en herbruikbaar, circulair dus. Ook is er door de manier van produceren minder afval en verspilling. Geen sluitvrachten maar altijd volle vrachten naar de productie locatie. Er kunnen daardoor afspraken gemaakt worden over minder verpakkingen en recycling van materialen samen met de leveranciers. De duurzaamheid zit hem ook in de materiaalkeuze; beton en staal als herbruikbare herkenbare en traditionele basismaterialen en als gevelbekleding aluminium als een duurzaam en herbruikbaar materiaal.

Reacties zijn gesloten.