02; HET VOORLOPIG ONTWERP

Uitleg in [WERKWIJZE] en 8 fasen: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08]                                                                         [⊳⊳⊲⊲] [02] [⊳⊳]

Het Voorlopig Ontwerp wordt bepaald wanneer het verder uitgewerkte schetsontwerp voldoende is uitgewerkt, om het te gaan toetsen aan regelgeving vanuit de Nederlandse wetboeken, de Gemeentelijke verordeningen en de Gemeentelijke Ruimtelijke verordeningen. Ook zal de architect met de opdrachtgever meer in detail treden met behulp van tekeningen en schetsen.
Detail wordt in de fase van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp ook gezocht in de constructie(s) en in de luchtbehandeling(en). De constructie en de luchtbehandeling worden mee ontworpen in het bouwplan. En zodra deze redelijk bepaald zijn, worden deze besproken, wanneer nodig, met een Adviesbureau voor Constructies en een adviesbureau voor Installaties. In overleg worden ook deze gebouwonderdelen naar een Definitief Ontwerp niveau gebracht.
Detail wordt in deze fase  van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp ook gezocht in de eventuele interieur elementen. In het Definitief Ontwerp worden de bouwkundige elementen definitief gesteld, en kan hetzelfde ontwerptraject voor de interieur-elementen gestart worden.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.