VERGUNNINGEN

Uitleg in vijf pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] ©                                                                                                               [⊲⊲] [03] [⊳⊳]

Detaillering balkonrand en balustrade in perspectief

Het woonhuis valt onder beschermd stadsgezicht en het is een monument. Daarom zijn voor de bouw van de uitbreiding een omgevings- vergunning bij de betreffende gemeente en een vergunning van monumentenzorg nodig geweest.

Een onderdeel van de omgevingsvergunning is de bouwvergunning. Andere onderdelen van die vergunning zijn vergunningen voor terrein- inrichting, voor brandveilig gebruik, en milieuvergunningen. De benodigde documenten, waarbij beeldbepalende details, voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en voor de vergunning van monumentenzorg zijn ingediend, en enige tijd later zijn de beide vergunningen verleend.

Reacties zijn gesloten.