SCHETS, OUD

Uitleg in 7 pagina’s: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] ©                                                                                                   [⊲⊲] [03] [⊳⊳]

Schets, oud

Het huis bestond uit een hoofdgebouw en een bijgebouw. Zoals hiernaast schematisch, in een ooghoogte perspectief is aangegeven. Het hoofdgebouw bevatte de woonvertrekken, het bijgebouw, een bijkeuken en een garage, met boven beide een zolder. Welke vloer niet op gelijke hoogte lag met de verdiepingsvloer van het hoofdgebouw.

Reacties zijn gesloten.