SCHETS, VOGELVLUCHTPERSPECTIEF

Uitleg in 8 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] ©                                                                                           [⊲⊲] [04] [⊳⊳]

02

Schets; Vogelvluchtperspectief.

Rechts, een weergave van de eerste schets voor deze twee projectjes. De ruimte tussen de dakopbouwen van elk van de woningen, is opgevuld, in de trand van de bestaande woningen. Maar met de twee nieuwe daken wordt een uitzondering gemaakt op de gelijk stijl van de 2 woningen.