SCHETS, BEIDE ACHTERGEVELS

Uitleg in 8 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] ©                                                                                           [⊲⊲] [05] [⊳⊳]

02

Schets; Achtergevel beide woningen.

De achtergevels, van zowel de linker als de rechter woning, als die van de twee dakopbouwen liggen in hetzelfde vlak. Dit maakt van het geheel, bestaand en nieuw 1 achtergevel.