ONTSLUITING

Uitleg in 14 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] ©                                                [⊲⊲] [12] [⊳⊳]

Presentatie; blad 11.

De bestaande wegen binnen het ETP blijven bestaan. Deze maken doorgangen door de Esrand en sluiten aan op de omliggende wegenstructuur. Dit zijn de entrees van het ETP. Deze entrees vinden door de Esrand een duidelijke toegang tot het bedrijvenpark, die daar tot dan toe niet was.

Reacties zijn gesloten.