BOMEN EN BOSSAGES

Uitleg in 14 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] ©                                                [⊲⊲] [11] [⊳⊳]

Studie naar de mogelijke ontwikkeling van het Enrgie Transitiepark Wijster.

Zoals een Es omzoomd is door een wal, welke van oorsprong een houtwal is, zou de wal om de ETP voorzien moeten zijn van een dubbele onregelmatige bomenrij.

De bomenrij zal een variëteit aan dieren en planten brengen, en met de wal, een vriendelijke natuurlijke omranding van het ETP vormen.

Daarnaast zijn kleine bossages langs de groene bermen, rond de bedrijven wenselijk. Over de gehele ETP zal het duidelijk moeten zijn dat het een groen omzoomd bedrijventerrein betreft.