VERKAVELING

Uitleg in 14 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] ©                                                [⊲⊲] [09] [⊳⊳]

Presentatie; blad 08.

Binnen de Esrand, is de ETP een Es. Deze Es is verkaveld. Zoals ze zo hier en daar zijn in Drenthe.
In dit geval niet voor akkers of weiden, maar voor bedrijven en hun terreinen.

De bedrijven die zich hier zullen vestigen zouden, naar aanleiding van de conclusies, zich aansluiten bij technologie, die verder rijkt dan bedrijven doen op een gewoon bedrijven park. Daarom, zoals in de afbeelding rechts is aangegeven, is de Es verkaveld als campus. Een campus deelt ook voorzieningen. Het ETP is nog niet ingedeeld, maar zal bij vestiging van bedrijven regie nodig hebben als het gaat om verschillende perceel oppervlakken.