DE RAND VAN DE ETP

Uitleg in 14 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] ©                                                [⊲⊲] [08] [⊳⊳]

Presentatie; blad 07.

Met de vestiging van nieuwe bedrijven is het van belang aandacht te houden voor een goede samenhang op het ETP.

In navolging van de Drenthse karakteristieke Ruimtelijke kernkwaliteiten, zouden de 2 losstaande ruimtelijke elementen rond het ETP gekoppeld kunnen worden met een wal. Die zo karakteristiek zijn voor de Drenthse Essen. Daarmee is het ETP omzoomd en een aan het zicht ontrokken, en tot een op zichzelf staand bedrijvenpark geworden. De bedrijven staan niet langer vrij in het landschap en het ETP is een duidelijker aan te duiden locatie geworden.

Reacties zijn gesloten.