DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Uitleg in 14 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] ©                                                [⊲⊲] [07] [⊳⊳]

Presentatie; blad 06.

Het ETP beperkt zich nu tot de VAM en een paar bedrijven. Wanneer de ontwikkeling van dit bedrijvenpark daadwerkelijk gestalte krijgt, is het concluderend, belangrijk, dat de bedrijven gezamenlijk en gemeenschappelijk een bedrijven terrein vormen.

Het terrein ligt vrij in het landschap.
De geconcludeerde ontwikkeling van het ETP, betreft de bedrijven die zich hier vestigen, met aanvoer en afname op regionaal niveau.

Rechts: Schematische weergave van Ruimtelijke elementen rond het ETP Wijster.

Reacties zijn gesloten.