ONTWIKKELING OP REGIONAAL NIVEAU

Uitleg in 14 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] ©                                                [⊲⊲] [05] [⊳⊳]

Presentatie; blad 04.

De conclusie uit deze samengevatte studie luidde dat de schaal waarop het Energie Transitie Park (ETP) Wijster het best zou kunnen ontwikkelen, is, op regionaal niveau.

Rechts: Be argumentatie van de keuze voor een regionale ontwikkeling van het ETP Wijster.