OMSCHRIJVING

Uitleg in 7 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] ©                                                                                                   [⊲⊲] [02] [⊳⊳]

Perspectief; een oud gebouw in een dorp of streekje.

Dit gebouw is een voorbeeld. Het is een oud gebouw dat gerenoveerd dient te worden.
Sloop zou jammer zijn, want een oud gebouw met kwaliteiten heeft een geschiedenis. Het is bovendien niet nodig, want het gebouw kan gerenoveerd worden. En ook de functie van het gebouw kan veranderen.

Zo kan er een renovatieplan gemaakt worden.
In het renovatieplan wordt beschreven hoe het gebouw gerenoveerd dient te worden. Maar ook welke bestemming het krijgt. Dit renovatieplan maakt een architect in overleg met de eigenaar en een makelaar.

Reacties zijn gesloten.