PERSPECTIEF; DE LUCHTBRUG

Uitleg in 12 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] ©                                                              [⊲⊲] [03] [⊳⊳]

Perspectief; de brug tussen 2 gebouwen vanaf de straat.

Rechts; de luchtbrug in perspectief.
De beide brugdelen zijn duidelijk te onderscheiden.

De constructie draag af op de constructie van de gebouwen waar de brug op aansluit. Op zowel het linker als op het rechter gebouw.
Een groot vakwerkspant hangt tussen beide gebouwen. Het brugdeel op de 4e verdieping, “wandelt” daar door heen, en rust daardoor op het spant. Het brugdeel op de 5e verdieping rust bovenop het spant. Daardoor zijn 2 steunpunten extra belast, en zijn de andere belastingen kleiner. Alleen die beide zullen versterkt worden. De andere belastingen blijven binnen de ruime dimensionering van de bestaande constructie van de beide gebouwen.

Reacties zijn gesloten.