DE WEST OEVER

Uitleg in 15 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ©                                         [⊲⊲] [10] [⊳⊳]

Fragment van de plankaart. De 5 in cultuur gebrachte weilanden.

Het streven voor dit gebied is: Zonne-, surf-, zwem-, vliegerweiden, en 2 recreatie weilanden.
Het beheer van deze weiden zal worden: Regelmatig maaien.
Voorkomende soorten planten zullen zijn: Grassen, eiken en linden en struiken.
Doelsoorten vogels: In de omgeving voorkomende vogels.

Langs deze westkant van het meer worden 5 weilanden hersteld. Dat waren tijdens deze plan- ontwikkeling werkterreinen voor zandwinning. De sloten tussen de weilanden, zijn in het oude landschapspatroon hersteld. Daarnaast zijn in dit plan, de sloten verbreed, zodat ze toegankelijk zijn voor kleine bootjes en praktisch zijn voor schaatsers. Alle 5 de weilanden zijn recreatie- gebied. Ze steken als pieren het meer op.

Reacties zijn gesloten.