DE NOORD-OOST OEVER

Uitleg in 15 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ©                                         [⊲⊲] [08] [⊳⊳]

Fragment van de plankaart. De Noord- Oostoever.

Het streven voor dit gebied is: Bloemrijke weide & gevarieerde oevers.
Het beheer van deze weiden en oevers: 1x per jaar maaien en weghalen, beperkt  bemesten.
Voorkomende soorten planten, in de weiden:
Grassen, boterbloem, koekoeksbloem, zuring, fluitenkruid.
Voorkomende soorten planten, in de oevers:
Lisdodde, zwanenbloem, gele lis, witte waterlelie, gele plomp, wilgenroosje, kattenstaart, grote wederik.
Doelsoorten dieren, in de weiden:
Vlinders, broedvogels, blauwborst, kiekendief, rietzangers, fazanten.
Doelsoorten dieren, in de oevers:
Karekiet, roerdomp. De oevers zijn ook de paaigronden voor de vissen.

Reacties zijn gesloten.