STRANDEN, PADEN EN PAADJES

Uitleg in 15 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ©                                         [⊲⊲] [07] [⊳⊳]

Fragment van de plankaart. De Zuid- en de Oostoever.

Donkergroene ovale wandelrondjes. Voor wandelaars en de bosbeheerders. Deze paden bestaan minder lang en worden een enkele keer verlegd. Eens in de zoveel jaar. Dit zijn kleine paden die niet van verharding zijn voorzien. De oranje paden zijn fietspaden.
De stranden liggen aan de rand van het bos. De donkergroene gebieden zijn in de landschappelijke visie aangemerkt als bosontwikkeling.
De stranden zijn beschut, en er zal weinig wind staan, een salle doorgang naar het meer voorkomt dat er grotere golven zullen staan.

Vaste paden verbinden de toegangen en recreatieve functies en andere wandelpaden met elkaar. Fietspaden kruisen ze.

Reacties zijn gesloten.