DE BOSONTWIKKELING

Uitleg in 15 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ©                                         [⊲⊲] [06] [⊳⊳]

Montage. De Oost- en Zuidoever in bosontwikkeling.

Daarom voor dit deel van het plangebied dit voorstel:
Dit gebied, aan de Zuid-Oost oever in de plankaart aangegeven met donkergroen, worden beheerd met als doel; bosontwikkeling. Daardoor wordt dit gebied dichter begroeid en zal een bezoek aan dit gebied over de nieuwe paden moeten gaan. Zie rechts.
De eilanden en de kleine slootjes worden beschoeid, met lage houten beschoeiing. In de beide fragmenten uit de plankaart, van de Zuid- Oost oevers, staan de paden aangegeven. Dit zijn smalle rechte paden, die elkaar kruisen. De paden gaan een enkele keer over klein water.
De kleur van het pad is dan oranje, dat geeft in deze plankaart aan dat het bruggetjes zijn. De bruggetjes zijn smal en soms lang. U kunt denken aan smalle iele stalen bruggetjes, wellicht oranje.

Reacties zijn gesloten.