DE ZUID-OOST OEVER

Uitleg in 15 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ©                                         [⊲⊲] [05] [⊳⊳]

Fragment van de plankaart. De Zuid- en Oostoever van het meer.

Het streven voor dit gebied is: Bosontwikkeling.
Het beheer van dit bos zal worden: Veel variatie in leeftijd van de bomen, dood hout laten liggen, de assen maaien en de paden bijhouden.
Voorkomende soorten planten zullen zijn: Elzen, essen, eiken, braam, flier, kardinaalsmuts, wilgen.
Doelsoorten dieren: Vleermuizen, broedvogels, boomklevers, mussen en mezen, spechten, eekhoorns, dassen, ringslangen.

Deze oevers waren al redelijk bebost, tijdens deze plan ontwikkeling. Bij de stranden waren de paden duidelijk maar in de zuid-oosthoek waren de paden onduidelijk. Bomen stonden er wel, maar in bossages. Delen van het gebied waren open van karakter. De oude, enigszins vervallen eendenkooi, centraal in het Zuid-Oost gebied van het plangebied was toen minder goed te bereiken.

Reacties zijn gesloten.