LANDSCHAPPELIJKE VISIE ENGELERMEER

Uitleg in 15 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ©                                         [⊲⊲] [01] [⊳⊳]

Luchtfoto; Engelermeer, oevers en natuurgebied.

INZENDING VOOR EEN PRIJSVRAAG.

Soort prijsvraag:
Een open ideeën prijsvraag, met als deelopdracht, een landschappelijke visie voor het Engelermeer.
Doelstelling van deze deelopdracht van de ideeën prijsvraag:
Het ontwikkelen van een ruimtelijke en programmatische visie voor het gebied rond het Engelermeer.
Uitschrijver van deze prijsvraag:
Het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) in samenwerking met de Bond van Nederlandse Achitecten (BNA) en de gemeente
‘s Hertogenbosch.

Deze inzending is gemaakt in samenwerking met Dhr. P.M. Diekerhof. Docent Biologie en Bos- en natuurbeheerder.

Reacties zijn gesloten.