HET STIJGPUNT

Uitleg in 18 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ©                   [⊲⊲] [03] [⊳⊳]

Huidige situatie

In de bestaande verzameling gebouwdelen verschaft het stijgpunt toegang tot de daken.

Reacties zijn gesloten.