NIVEAU 2

Uitleg in 10 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] ©                                                                           [⊲⊲] [03] [⊳⊳]

Het geïncorporeerde niveau 2

Door de Stadsmolen te koppelen aan een functie die in de omgeving opgaat wordt de civiele molen architectuur. Het programma dat mensen, uit de buurt, naar deze plek brengt verankert de Stadsmolen in zijn omgeving.

“Hernieuwbare energiebronnen zijn slechts ten dele inpasbaar in onze stedelijke en rurale landschappen. Daarnaast zullen deze ook als het ware een nieuwe laag in het bestaande landschap vormen”. Deze nieuwe laag voegt een kwaliteit toe.