HET TOTAAL CONCEPT

Uitleg in 15 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ©                                         [⊲⊲] [03] [⊳⊳]

Vogelvlucht perspectief

Het ontwerp voor het stationsgebied is opgevat als een stedelijk landschap, dat aansluit op bestaand stedelijk weefsel en tegelijk specifieke functies geeft aan de gebiedsonderdelen.

In het ontwerp zijn scheidingen aangehouden tussen de verschillende functies en is menging ervan voorkomen, met als doel duidelijke “stations” van de verschillende functies te maken.

Door “stations” te maken krijgen de gebieden een gezicht, een belangrijk uitgangspunt voor de architectuur ervan.

Reacties zijn gesloten.