OVER DE EE / HOUTKOLK, INGEZOOMD

Uitleg in 8 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08]©                                                                                           [⊲⊲] [02] [⊳⊳]

Het projectkader.

Het bestaande terrein, aangegeven in rood, het projectkader, is bebouwd. Er staat een vrij nieuwe Jumbo supermarkt, enkele kantoorgebouwen, enkele woningen en een aantal loodsen. De ontwikkelende aannemer Dijkstra Draaisma is bezig met een ontwikkeling aan de westkant van het terrein.