OOGHOOGTEPERSPECTIEF VANAF DE STAD

Uitleg in 21 pagina’s; [01] [05] [10] [15] [20] [21] ©                                                                                                       [] [04] [⊳⊳]

Maquette; De uitkijktoren, op de pier naar de oude sluis, naar Gent.

Op een kleinere landtong, een pier die de toegang vrij houdt tot de oudere sluis staat dit uitkijkpunt gepland. Precies op een hoek in de pier.

Het water is verweven met de stad. De haven en de oude haven maken de overgang van gebouw naar straat naar het water. Het water zit verankerd in de stad, letterlijk maar ook historisch en ook in de toekomst.

Door contact te maken tussen de stad en het uitkijkpunt, over de dijk heen, langs Brasserie de Westbeer, in het verlengde van de Nieuwstraat. De Nieuwstraat loopt door tot in het oude centrum.

Reacties zijn gesloten.