FOTO’S

HOOGSPANNINGS MASTEN

DE NIEUWE EEMSHAVEN CENTRALE

EEN PAD OVER DE OUDE WADDENDIJK

EEN SPLITSING, OP DE WADDENDIJK

EEN B-WEG IN OOST GRONINGEN

EEN B-WEG OP EEN DIJKLICHAAM

EEN SPLITSING, OP DE WADDENDIJK

SCHERMEN BOVEN EEN MARKT

BETONNING VAN RIJKSWATERSTAAT

TWEE MAAL EEN OLIE BIJVULPUNT

TUIGAGE VAN EEN VISSERSBOOT