DE LOCATIE

Uitleg in 11 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] ©                                                                     [⊲⊲] [01] [⊳⊳]

Google Kaart

Uitsnede; Google kaart.

De aanleiding voor deze deelopgave is de ambitie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch om (de omgeving van) het Engelermeer te ontwikkelen tot een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied, gericht op de beleving van natuur en water.

De plangrens is gemarkeerd door 2 B-wegen, een route langs de aanliggende wijken, en een stuk snelweg.

Het Engelermeer bestond vroeger uit twee kleine plassen, en is in de loop der tijd, 1 wat groter meer geworden, doordat de oevers van de twee plassen ontgraven zijn voor zandwinning.

Reacties zijn gesloten.