EEN VAN DE KREKEN IN HET PLANGEBIED

Uitleg in 11 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] ©                                                                     [⊲⊲] [11] [⊳⊳]

1 van de kreken in het plan.

Collage; 1 van de kreken in het plan.

Het streven voor dit deel van het plangebied richt zich op bloemrijke weiden en gevarieerde oevers.

Het beheer van dit deelgebied spitst zich toe op: 1 keer per jaar maaien en het het maaisel weghalen .

De plantensoorten in deze weiden zijn: Grassen, boterbloemen, koekkoeksbloemen, zuring en fluitekruid. De voorkomende soorten in de oevers zijn: De lisdodde, zwanebloemen, de gele lis, witte waterlelies, de gele plomp, het wilgenroosje, de kattenstaart en de grote wederik.

De doelsoorten, voor wat betreft de dieren, zijn: Vlinders, broedvogels, de blauwborst, de kiekdief, rietzangers en fazanten. In de oevers van het meer, zijn de doelsoorten: De karakiet en de roerdomp.

                                                                                                   contact-button

Reacties zijn gesloten.