EEN WANDEL-AS DOOR HET PLANGEBIED

Uitleg in 11 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] ©                                                                     [⊲⊲] [10] [⊳⊳]

De assen door het ecologische deel van de oevers

Collage; 1 van de paden, door het ecologische deel van het plan.

Het streven voor het beboste deel van het plangebied richt zich op verdere bosontwikkeling.

Het beheer van dit bosgebied spitst zich toe op: Het verwijderen van exoten, op variatie brengen in de leeftijd van de bomen, het kappen van gaten in het bos, op het laten liggen van dood hout en het maaien en bijhouden van de paden.

Het doel is: Elzen-, essen- wilgen- en eikenbomen, braam en flier struiken en de kardinaalsmuts te verrijken en uit te laten breiden.

De doelsoorten zijn: Vleermuizen, broedvogels, boomklevers, mussen en mezen, spechten, eekhoorns, dassen en ringslangen.

Reacties zijn gesloten.