DE EERSTE PIER UITGELICHT

Uitleg in 11 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] ©                                                                     [⊲⊲] [08] [⊳⊳]

De eerste pier uitgelicht

Collage; Een zonne-, surf-, zwem- en vliegerweide.

Van de 5 pieren, zijn 3 pieren bestemd voor zonne-, surf-, zwem- en vliegerweiden.

Het beheer van deze weiden spitst zich toe op: Regelmatig maaien.

Het doel voor wat betreft voorkomende planten is: Verschillende grassen, bestaand en nieuw & eiken- en Lindebomen, bestaand en nieuw.

De doelsoorten, voor wat betreft, bestaande en nieuwe dieren, zijn: In de omgeving voorkomende vogels.

Reacties zijn gesloten.