RUIMTELIJKE VISIE 01

Uitleg in 11 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] ©                                                                     [⊲⊲] [06] [⊳⊳]

Het ontwerp

Tekening; Het ontwerp voor de nieuwe oevers van het Engelermeer.

– De populieren. Aan de Noord en de Noordoostzijde van het plangebied, staan enkele velden met populieren voor hout productie. Deze velden worden nu aangevuld met nieuwe populieren, zowel langs de plangrens als in ecologische plangebied.

– In het beboste ecologisch plangebied liggen de vernieuwde stranden en staat de onaangeroerd te laten ruïne van een eendenkooi.

– De bruggen/ steigers/ vlonders. Deze voorzieningen zijn aan het plan toegevoegd, en geven karakter aan de assen, de wandel- en fietspaden en de wisselende voetpaden, in het beboste deel van het plangebied.

Reacties zijn gesloten.