SCHEMA FIETS- EN AUTOVERKEER

Uitleg in 11 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] ©                                                                     [⊲⊲] [05] [⊳⊳]

Schema 02

Tekening; Nieuwe fietspaden en de route per auto.

Het auto verkeer maakt gebruik van de bestaande wegen structuur. Deze route maakt langs de B-wegen een zachte plangrens en langs de wijkroute en de snelweg een harde plangrens. Overeenkomstig en tegengesteld maken de oevers van het meer een nieuwe plangrens. Afhankelijk van het type beschoeiing.

Voor het autoverkeer is binnen dit plan ruimte gereserveerd voor een viertal parkeervelden. 1 bestaande, bij de stranden, 1 nieuwe bij de stadsentree, 1 nieuwe bij het watersportpaviljoen & de haven, en 1 nieuwe parkeer voorzieningen bij recreatiewoningen en een tweetal zonneweiden.

Reacties zijn gesloten.