SCHEMA ZICHTASSEN & TOEGANGEN

Uitleg in 11 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] ©                                                                     [⊲⊲] [04] [⊳⊳]

Schema 01

Tekening; Zichtassen en toegangen.

De zichtassen delen de landschappelijke visie op het Engelermeer niet in maar vullen deze aan.Twee van deze assen zijn de hoofdtoegangen tot het gebied. De hoofdtoegang vanuit de stad is een statige as. Bij de entree van het gebied staat een landmark en is een parkeerveld, de as is breed en eindigt per pontje, bij het watersportpaviljoen.

De hoofdtoegang vanuit het dichtbij liggende dorp, Vlijmen, is minder statig, deze is groen en smal en kruist bij de entree van het gebied een B-weg en eindigt bij het watersportpaviljoen.

De beide assen fungeren vanzelfsprekend ook als routes van en naar het watersportpaviljoen.

Reacties zijn gesloten.