DE VERKAVELING

Uitleg in 8 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08]©                                                                                           [⊲⊲] [03] [⊳⊳]

De verkaveling.

De bestaande, nieuwe Jumbo is als een vast gegeven in de verkaveling opgenomen. In de afbeelding hiernaast is de verkaveling voor het terrein aangegeven. Langs de hoofdontsluiting zijn grotere winkels voorgesteld. Het parkeerterrein dat er al deels ligt, is aangevuld en nader vormgegeven. Deze grenst aan een passantenhaven. Zo is het terrein dubbel benut, parkeren voor de winkels en parkeren voor bezoek aan de passantenschepen. Het parkeer terrein dient ook als overloop voor het parkeren bij de woningen. Rond het plein en de haven zijn appartementen geplaatst. Drie torentjes markeren de toegangen. Langs de EE staan appartementen gebouwen. Geschikt voor senioren en dus levensloopbestendig.