TIJDSDUUR

DE TIJD DIE NODIG IS OM EEN BOUWPLAN VAN SCHETS NAAR DE OPLEVERING ERVAN, TE BRENGEN.

Een bouwplan kan van schets naar de start van de bouw gebracht worden in enkele weken.
Er zijn enkele weken tijd nodig, om het ontwerp en de tekeningen van het bouwplan te maken en te overleggen met de opdrachtgever. De grootte van een bouwplan doet er tege toe. Want een groter bouwplan zal meer tijd vragen dan een kleiner bouwplan.

Daarna heeft de betreffende gemeente over het algemeen 6 weken nodig, om het bouwplan te toetsen, en om de vergunning te verlenen.

Na de vergunning verlening door de betreffende gemeente kan begonnen worden met de bouw van het bouwplan. De gekozen aannemer zal dan aangeven hoe lang de bouw van het bouwplan gaat duren.