TENSLOTTE; WATER & GROEN

Uitleg in 32 pagina’s; [01] [05] [10] [15] [20] [25] [30] [32]©                                                                                          [⊲⊲] [32] [⊳⊳]

02

Rendering; vogelvluchtperspectief.

Uiteindelijk is met dit plan een antwoord op de vraag gegeven naar meer waterberging en een actueler woningaanbod. Dit plan voegt een interessant buurtje toe in een grote wijk. Daarbij is geprobeerd aangrenzende buurtjes interessanter te maken. Al met al een kleine wijkverbetering.