DE OEVERS VAN DE WATERBERGING

Uitleg in 32 pagina’s; [01] [05] [10] [15] [20] [25] [30] [32]©                                                                                          [⊲⊲] [19] [⊳⊳]

02

Rendering; de oevers van de waterberging.

De oevers van de waterberging, de grote vijvers, zijn groene taluds. Deze zijn veiliger en diervriendelijker dan beschoeiing of kade wanden. Bovendien nodigen deze oevers riet, lelies en bijvoorbeeld lisdodde uit. Welke op hun beurt weer ruimte bieden aan vis, vogel, insecten en andere dieren. Tegelijk is een uitwerking van de woontorens te zien. Geen van de torens is gelijk.

Reacties zijn gesloten.