DE 1E & 2E VERDIEPING

Uitleg in 11 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] ©                                                                      [⊲⊲] [03] [⊳⊳]

Tekening.

Het gebouw heeft op de 1e verdieping en op de 2e verdieping 7 appartementen. Deze zijn ontsloten met een galerij aan de achterzijde. 1 beuk is een vide naar de winkel entree. Deze vide is daarmee zo’n 9 meter hoog. Ook de entree en het trappenhuis van de appartementen hebben profijt van deze vide. Voor zover mogelijk zouden op het platte dak van de winkel terrassen gemaakt kunnen worden.

Reacties zijn gesloten.