EEN LOCATIE IN DELFZIJL

Uitleg in 11 pagina’s; [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10]©                                                                             [⊲⊲] [01] [⊳⊳]

Tekening.

In Delfzijl staat een oud postkantoor. Dit postkantoor wordt niet meer voor de post gebruikt, het biedt nu tijdelijke huisvesting aan kleine ondernemingen en het staat deels leeg.

De contour van het bestaande gebouw staat op de tekening rechts. De rode stippellijn geeft het kavel aan, de dunne zwarte lijnen geven de contour van het postkantoor aan.