04; UITERWAARDE

uiterwaarde

Een uiterwaarde van de IJssel.

’s Avonds in een¬†uiterwaarde aan de IJssel. Het water in de IJssel staat¬†hoog. Dus is een groot deel van de uiterwaarde ondergelopen. In de uiterwaarden staan ook boerderijen en woonhuizen, veelal op terpen of andere verhogingen. Voor dit paard was er nog maar weinig land begaanbaar. De verzwaarde IJsseldijk, langs de rivier met de uiterwaarden is op de achtergrond van de foto te zien.