03; BETONNING

BETONNING

Aan de landzijde van de zeewering bij Lauwersoog liggen deze boeien klaar voor het wad en het Lauwersmeer. Meer dan genoeg tonnen zijn het. Op het wad veranderen de vaargeulen wel eens, want het zijn natuurlijke vaargeulen. Dus is er elk jaar een nieuwe waterkaart en worden er vast elk jaar tonnen gezet en weggehaald.