Archive for the ‘Uncategorized’ Category

07; STRAATJE

23 oktober 2015
straatje

Straatje.

Een klein straatje dat rond 1900 verder is ingebreid. Zoals weleens gezegd wordt. Dit straatje in een oude binnenstad is doorontwikkeld en dichter gebouwd en benut.

Levendig is dit straatje door bewoning, bevoorrading, en benutting door auto, fiets en voetgangers verkeer. Het privé ligt achter de gevels, dat speelt zich af in het gebouw en in de binnentuinen.

06; INBREIDING

23 oktober 2015

Groningen, de ring Noord.

Je zou de ring als een lus om de stad heen kunnen zien. Van daar af kun je de stad in rijden. Een kleine stad of dorp heeft soms ook zo’n rondweg. Het is een soort driedimensionale rondweg rond de stadskern. Je kan er op verschillende plekken onderdoor en overheen.

De ring introduceert als het ware ook een drie dimensionale stad binnen deze barrière. Binnen deze rondweg is het potentiaal van de plek groot. Dat zou kunnen leiden tot inbreiden. Dat wil zeggen, dat er dichter op elkaar gebouwd zou kunnen worden en wellicht hoger. Dat zou hier en daar interessant zijn.

05; RING

12 juli 2015

Onder de ring, bij de meubelboulevard Vesta, Groningen.

Het is dan wel de zware infrastructuur en dan wel ruw, grof en groot, maar op een bepaalde manier ook fraai.

Je zou nog meer kunnen met een ruimte als deze. Het vraagt een iets andere bouwkundige en stedenbouwkundige benadering en de functies zullen waarschijnlijk avontuurlijk en volhardend moeten zijn.

04; UITERWAARDE

3 juni 2015
uiterwaarde

Een uiterwaarde van de IJssel.

’s Avonds in een uiterwaarde aan de IJssel. Het water in de IJssel staat hoog. Dus is een groot deel van de uiterwaarde ondergelopen. In de uiterwaarden staan ook boerderijen en woonhuizen, veelal op terpen of andere verhogingen. Voor dit paard was er nog maar weinig land begaanbaar. De verzwaarde IJsseldijk, langs de rivier met de uiterwaarden is op de achtergrond van de foto te zien.

03; BETONNING

15 december 2014

BETONNING

Aan de landzijde van de zeewering bij Lauwersoog liggen deze boeien klaar voor het wad en het Lauwersmeer. Meer dan genoeg tonnen zijn het. Op het wad veranderen de vaargeulen wel eens, want het zijn natuurlijke vaargeulen. Dus is er elk jaar een nieuwe waterkaart en worden er vast elk jaar tonnen gezet en weggehaald.

02; MARKT

15 december 2014
markt 01

MARKT

Op een markt strekken in dit geval de schermen van de kramen ver over de looppaden. Er stonden extra parasols bij, waardoor de markt behoorlijk overdekt was. Goed beschut tegen wind en regen en tijdelijk neergezet.

01; WADDENDIJK

15 december 2014

De waddendijk.

De grote waddendijk aan de landzijde, in een winter, ’s ochtends vroeg. Het wad ligt erachter.
Het is een waterwerk, geen infrastructuur. Een ander soort barrière als een spoorlijn of een snelweg. Je kunt je afvragen hoe monumentaal zo’n waterwerk is.